3c_
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:00- 7:45          
1 8:00- 8:45 j.ang.dod.-1/4 #ad3 114 wf-1/2 #Cbc ha2
wf-2/2 #Dbc k
mat.dod.-2/4 #md3 221 zaj.technicz TG 123 biologia WP 121
2 8:50- 9:35 chemia JK 326 wf-1/2 #Cbc ha2
wf-2/2 #Dbc k
wf-1/2 #Cbc ha2
wf-2/2 #Dbc k
zaj. z wych. SM 217 j.polski Bi 311
3 9:45-10:30 j.polski Bi audio j.polski Bi 316 e_dla_bezp Ba 311 matematyka LM 324 j.polski Bi 311
4 10:40-11:25 j.angielski #Aac j.angielski #Aac geografia KJ 214 j.angielski #Aac wos AW 316
5 11:45-12:30 j.niemiecki #Nac informatyka-1/2 HC 334
informatyka-2/2 JP 333
matematyka LM 324 historia AW 316 historia AW 316
6 12:45-13:30 fizyka MS 223 matematyka LM 324 matematyka LM 324 j.polski Bi 218 fizyka MS 223
7 13:35-14:20 wf-dod.-3/4 #wc3 ha2
wf-dod.-4/4 #wd3 sił
religia KM 117 religia KM 122 j.niemiecki #Nac matematyka LM 324
8 14:25-15:10 wf-dod.-3/4 #wc3 ha2
wf-dod.-4/4 #wd3 sił
j.ang.dod.-1/4 #ad3 114   wf-1/2 #Cbc ha2
wf-2/2 #Dbc k
mat.dod.-2/4 #md3 221
Drukuj plan
wygenerowano 14.05.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum