Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 5
· III Liceum Ogólnokształcące

Godło Polski i logo Pszczyny

04. Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Organizacja roku szkolnego 2017/2018
w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie

Lp.

Wydarzenie

Termin

Uwagi

1.

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018

4.09.2017r.

 

2.

Zebranie rodziców

21.09.2017r.

 

3.

Konsultacje

12.10.2017r.

 

4. Ślubowanie klas I SP

25.10.2017r.

 

5.

Wywiadówka śródokresowa

9.11.2017r.

 

6.

Próbny egzamin gimnazjalny

listopad

 

7.

Konsultacje

7.12.2017r.

 

8.

Wigilie klasowe

22.12.2017r.

 

9.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31.12.2017r.

 

10. Koncert Świąteczny 4.01.2018r.
11. Wywiadówka semestralna 4.01.2018r.
12. Studniówka 25.01.2018r.
13. Ferie zimowe 29.01. - 11.02.2018r.
14. Rekolekcje
15. Wywiadówka klas maturalnych
Konsultacje
8.03.2018r.
16. Festiwal Nauki - projekty edukacyjne 21.03.2018r.
17. Wiosenna przerwa świąteczna 29.03. - 3.04.2018r.
18. Wywiadówka śródokresowa
Konsultacje dla klas maturalnych
5.04.2018r.
19. Odpracowanie 30.04.2018r. 7.04.2018r.
20.

Egzamin gimnazjalny klas III gimnazjum
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- język obcy nowożytny


18.04.2018r.
19.04.2018r.
20.04.2018r.

terminy dodatkowe:
4.06.2018r.
5.06.2018r.
6.06.2018r.
21. Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych 27.04.2018r.
22. Egzamin maturalny 4.05. - 25.05.2018r. terminy dodatkowe:
4.06. - 20.06.2018r.
terminy poprawkowe:
część pisemna - 21.08.2018r.
część ustna - 21.-22.08.2018r.
23. Badanie wyników nauczania uczniów klas II liceum
- język polski
- matematyka
- język obcy nowożytny

4.05.2018r.
5.05.2018r.
6.05.2018r.
24. Odpracowanie 2.05.2018r. 12.05.2018r.
25. Konsultacje 7.06.2018r.
26. Komers klas III gimnazjum 20.06.2018r.
27. Zakończenie roku szkolnego 22.06.2018r.
28. Ferie letnie 23.06. - 31.08.2018r.
29. Rozdanie świadectw maturalnych 3.07.2018r.

Copyright © 2009-2017 by zs1pszczyna.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja - Rafał Ples
Modyfikacja projektu - Wojciech Pszonak