Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 5
· III Liceum Ogólnokształcące

Godło Polski i logo Pszczyny

04. Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Organizacja roku szkolnego 2017/2018
w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie

Lp.

Wydarzenie

Termin

Uwagi

1.

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018

4.09.2017r.

 

2.

Zebranie rodziców

21.09.2017r.

 

3.

Konsultacje

12.10.2017r.

 

4. Ślubowanie klas I SP

25.10.2017r.

 

5.

Wywiadówka śródokresowa

9.11.2017r.

 

6.

Próbny egzamin gimnazjalny

listopad

 

7.

Konsultacje

7.12.2017r.

 

8. Konferencja klasyfikacyjna 19.12.2017r.
9.

Wigilie klasowe

22.12.2017r.

 

10.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31.12.2017r.

 

11. Koncert Świąteczny 4.01.2018r.
12. Wywiadówka semestralna 4.01.2018r.
13. Studniówka 25.01.2018r.
14. Ferie zimowe 29.01. - 11.02.2018r.
15. Rekolekcje
16. Wywiadówka klas maturalnych
Konsultacje
8.03.2018r.
17. Festiwal Nauki - projekty edukacyjne 21.03.2018r.
18. Wiosenna przerwa świąteczna 29.03. - 3.04.2018r.
19. Wywiadówka śródokresowa
Konsultacje dla klas maturalnych
5.04.2018r.
20. Odpracowanie 30.04.2018r. 7.04.2018r.
21.

Egzamin gimnazjalny klas III gimnazjum
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- język obcy nowożytny


18.04.2018r.
19.04.2018r.
20.04.2018r.

terminy dodatkowe:
4.06.2018r.
5.06.2018r.
6.06.2018r.
22. Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych 24.04.2018r.
23. Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych 27.04.2018r.
24. Egzamin maturalny 4.05. - 25.05.2018r. terminy dodatkowe:
4.06. - 20.06.2018r.
terminy poprawkowe:
część pisemna - 21.08.2018r.
część ustna - 21.-22.08.2018r.
25. Badanie wyników nauczania uczniów klas II liceum
- język polski
- matematyka
- język obcy nowożytny

4.05.2018r.
5.05.2018r.
6.05.2018r.
26. Odpracowanie 2.05.2018r. 12.05.2018r.
27. Konsultacje 7.06.2018r.
28. Konferencja klasyfikacyjna 19.06.2018r.
29. Komers klas III gimnazjum 20.06.2018r.
30.
Zakończenie roku szkolnego 22.06.2018r.
31. Ferie letnie 23.06. - 31.08.2018r.
32. Rozdanie świadectw maturalnych 3.07.2018r.

Copyright © 2009-2017 by zs1pszczyna.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja - Rafał Ples
Modyfikacja projektu - Wojciech Pszonak