Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 5
· III Liceum Ogólnokształcące

Godło Polski i logo Pszczyny

04. Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Organizacja roku szkolnego 2018/2019
w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie

Wydarzenie

Termin

Uwagi

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019

3.09.2018r.

 

Zebranie rodziców

20.09.2018r.

 

Ślubowanie klas I SP

04.10.2018r.

godz. 1730

Konsultacje

18.10.2018r.

 

Wywiadówka śródokresowa

8.11.2018r.

 

Odpracowanie 2.11.2018r. (piątek)

10.11.2018r.

Próbny egzamin ósmoklasisty

21. – 23.11.2018r.

Nowa Era

Próbny egzamin gimnazjalny kl. III

28. – 30.11.2018r.

Nowa Era

Konsultacje

6.12.2018r.

 

Koncert Świąteczny

20.12.2018r.

 

Wigilie klasowe

21.12.2018r.

dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31.12.2018r.

świetlica

Wywiadówka semestralna

3.01.2019r.

 

Próbny egzamin maturalny

03. – 11.01.2019r.

Nowa Era

Studniówka

17 .01.2019r.

 

Ferie zimowe

11.02. –24.02.2019r.

 

Wywiadówka klas maturalnych

Konsultacje

7.03.2019r.

 

Pierwszy Dzień Wiosny

21.03.2019r.

 

Wywiadówka śródokresowa

Konsultacje klas maturalnych

4.04.2019r.

 

Egzamin gimnazjalny klas trzecich PG

część humanistyczna

część matematyczno – przyrodnicza

język obcy nowożytny

 

 

10.04.2019r.

11.04.2019r.

12.04.2019r.

 

terminy dodatkowe:

3.06.2019r.

4.06.2019r.

5.06.2019r.

zaświadczenia o wynikach EG: 21.06.2019r.

Egzamin ósmoklasisty

język polski

matematyka

język obcy nowożytny

 

 

15.04.2019r.

16.04.2019r.

17.04.2019r.

 

terminy dodatkowe:

3.06.2019r.

4.06.2019r.

5.06.2019r.

zaświadczenia o wynikach E8: 21.06.2019r.

Wiosenna przerwa świąteczna

18.04. – 23.04.2019r.

 

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

26.04.2019r.

 

Egzamin maturalny

6 – 23.05.2019r.

terminy dodatkowe:

3 – 19.06.2019 r.

świadectwa maturalne:
4.07.2019 r.

terminy poprawkowe:

część pisemna 20.08.2019r.

część ustna

20- 21.08.2019 r.

Badanie wyników nauczania uczniów klas drugich LO

język polski

matematyka

język obcy nowożytny

 

6.05.2019r.

7.05.2019r.

8.05.2019r.

 

Odpracowanie 2.05.2019r. (czwartek)

11.05.2019r.

Dzień Sportu

Konsultacje

06.06.2019r.

 

Konferencja klasyfikacyjna

17.06.2019r.

 

Komers klas III PG i kl. VIII SP

18.06.2019r.

wychowawcy

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

21.06.2019r.

klasy III PG

klasa VIII SP

klasy I, II, IV i V SP

klasy I i II LO

Ferie letnie

22.06. – 31.08. 2019r.

 

Rozdanie świadectw maturalnych

4.07.2019r.

 

Copyright © 2009-2017 by zs1pszczyna.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja - Rafał Ples
Modyfikacja projektu - Wojciech Pszonak