Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 5
· III Liceum Ogólnokształcące

Godło Polski i logo Pszczyny

16. Zasady opuszczania budynku szkoły

Ustalam następujące zasady opuszczania budynku szkoły w czasie lekcji:

  • Uczeń powinien posiadać zwolnienie od rodzica na druku szkolnym. Informuje wychowawcę lub dyrekcję szkoły o potrzebie zwolnienia zostawiając usprawiedliwienie.
  • Wychowawca lub dyrekcja szkoły podpisują druk, który uczeń pozostawia na portierni szkolnej wychodząc z budynku.
  • Zwolnienie wystawione nie na druku szkolnym będzie weryfikowane telefonicznie z rodzicem.
  • W sytuacjach wyjątkowych (brak zwolnienia) wychowawca lub dyrekcja może podjąć decyzję o zwolnieniu ucznia w porozumieniu z rodzicem.
  • W sytuacji gdy nastąpi pogorszenie samopoczucia uczeń powinien zgłosić się w pierwszej kolejności do pielęgniarki szkolnej lub w sekretariacie szkoły. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły zobowiązany jest poinformować o tym fakcie sekretariat szkoły.

Zasady obowiązują w godzinach zajęć szkolnych. od 08.11.2010r.

Wprowadzone zasady mają na celu uporządkowanie spraw związanych z frekwencją uczniów w szkole oraz zwiększenie bezpieczeństwa podczas zajęć szkolnych.

Copyright © 2009-2017 by zs1pszczyna.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja - Rafał Ples
Modyfikacja projektu - Wojciech Pszonak