Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 5
· III Liceum Ogólnokształcące

Godło Polski i logo Pszczyny

Informacja dla kandydatów do III LO - absolwentów gimnazjum

III Liceum Ogólnokształcące w Pszczynie

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

Gimnazjalisto!

JEŻELI ZALEŻY CI NA RZETELNYM PRZYGOTOWANIU
DO EGZAMINU MATURALNEGO
ODPOWIEDZIALNIE MYŚLISZ O SWOJEJ PRZYSZŁOŚCI - PRZYJDŹ DO NAS
OFERUJEMY:

 

 • wysoki poziom nauczania
 • wysoka zdawalność na egzaminie maturalnym
 • dobór rozszerzeń poparty wieloletnim doświadczeniem zgodnie z wymaganiami wyższych uczelni
 • możliwość uzyskania certyfikatów językowych FCE, DELF, GOETHE
 • szkoła partnerska Ambasady Francji i Instytutu Francuskiego
 • udział w projektach międzynarodowych
 • europejski certyfikat e-twinning
 • szkoła nowych technologii
 • innowacje pedagogiczne
 • zajęcia z filozofii z elementami coachingu
 • wykłady prowadzone przez pracowników uczelni
 • zajęcia artystyczne dla zainteresowanych
 • "Spotkania z Człowiekiem”
 • wolontariat
 • zagraniczne warsztaty historyczno - językowe
 • warsztaty narciarskie
 • kreatywne spędzanie czasu wolnego – warsztaty filmowe, wycieczki górskie i rowerowe, wyjazdy do  teatru i NOSPR-u, szkolny radiowęzeł, redagowanie gazety szkolnej „Miejsce na Tytuł”
 • twórczy samorząd uczniowski
 • bardzo dobra baza dydaktyczna i sportowa
 • wsparcie pedagoga, psychologa i doradcy zawodowego


W roku szkolnym 2019/2020 powołane będą 3 klasy dla absolwentów gimnazjum:

Klasa

Grupa

Liczba
uczniów

I przedmiot
rozszerzony

II przedmiot rozszerzony

III przedmiot
rozszerzony
(wybór po kl. 1)

1A

A1

15

wiedza
o społeczeństwie

język polski

historia
lub geografia

A2

15

język angielski

1B

B1

15

biologia

chemia

matematyka
lub język angielski

B2

15

geografia

1C

C1

15

matematyka

informatyka

fizyka
lub geografia

C2

15

język angielski

 

Zajęcia edukacyjne wliczane do punktacji za świadectwo do oddziału z wskazanymi rozszerzeniami:

Klasa

Przedmiot 1

Przedmiot 2

Przedmiot 3

Przedmiot 4

A1

j. polski

matematyka

wos

historia lub geografia

A2

j. polski

matematyka

wos

j. obcy lub geografia

B1

j. polski

matematyka

biologia

chemia lub j. obcy

B2

j. polski

matematyka

biologia

geografia lub j. obcy

C1

j. polski

matematyka

informatyka

fizyka lub geografia

C2

j. polski

matematyka

j. angielski

fizyka lub geografia

Rozszerzenia przedmiotów do wyboru od klasy drugiej powstaną pod warunkiem zebrania się 10 uczniów.

W ramach nauczania języka obcego językiem wiodącym w klasach będzie język angielski, a drugim językiem obowiązkowym będzie język niemiecki lub francuski lub rosyjski do wyboru.

Nauczanie języków obcych będzie realizowane z uwzględnieniem podziału ze względu na poziom zaawansowania sprawności językowych pod warunkiem zebrania się odpowiedniej liczby uczniów.

W przypadku dużego zainteresowania klasą z danym rozszerzeniem (przy jednoczesnym małym zainteresowaniu klasą z innym rozszerzeniem), dyrektor może podjąć decyzję o utworzeniu dwóch klas z takim samym rozszerzeniem.

 

WYBIERZ III LO!

 

 

Copyright © 2009-2017 by zs1pszczyna.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja - Rafał Ples
Modyfikacja projektu - Wojciech Pszonak