Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 5
· III Liceum Ogólnokształcące

Godło Polski i logo Pszczyny

Informacja dla kandydatów do III LO

III Liceum Ogólnokształcące w Pszczynie

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

Gimnazjalisto!

JEŻELI ZALEŻY CI NA RZETELNYM PRZYGOTOWANIU
DO EGZAMINU MATURALNEGO
ODPOWIEDZIALNIE MYŚLISZ O SWOJEJ PRZYSZŁOŚCI - PRZYJDŹ DO NAS
OFERUJEMY:

 

 • wysoki poziom nauczania
 • wysoka zdawalność na egzaminie maturalnym
 • dobór rozszerzeń poparty wieloletnim doświadczeniem zgodnie z wymaganiami wyższych uczelni
 • możliwość uzyskania certyfikatów językowych FCE, DELF, GOETHE
 • szkoła partnerska Ambasady Francji i Instytutu Francuskiego
 • udział w projektach międzynarodowych
 • europejski certyfikat e-twinning
 • szkoła nowych technologii
 • innowacje pedagogiczne
 • zajęcia z filozofii z elementami coachingu
 • wykłady prowadzone przez pracowników uczelni
 • zajęcia artystyczne dla zainteresowanych
 • "Spotkania z Człowiekiem”
 • wolontariat
 • zagraniczne warsztaty historyczno - językowe
 • warsztaty narciarskie
 • kreatywne spędzanie czasu wolnego – warsztaty filmowe, wycieczki górskie i rowerowe, wyjazdy do  teatru i NOSPR-u, szkolny radiowęzeł, redagowanie gazety szkolnej „Miejsce na Tytuł”
 • twórczy samorząd uczniowski
 • najlepsza baza dydaktyczna i sportowa

Tylko w naszym liceum możesz liczyć na pomoc pedagoga, psychologa i doradcy zawodowegoW roku szkolnym 2018/2019 powołanych będzie sześć klas:

1A klasyczna to propozycja dla humanistów

Przedmioty rozszerzone:

język polski, historia, od drugiej klasy biologia lub wiedza o społeczenstwie.

Uzupełnieniem będą zajęcia z filozofii z elementami coachingu i łaciny klasycznej.

Uczniowie tej klasy będą brali udział w warsztatach prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego, wykładach filozoficznych czy Lekcjach Czytania. Swoją wiedzę i umiejętności będą mogli sprawdzić podczas Olimpiady Filozoficznej, Uniwersjady Polonistycznej, a także redagując szkolną gazetę „Miejsce na Tytuł”.

Nauka w tej klasie przygotuje do podjęcia studiów w zakresie dziennikarstwa, filologii polskiej, socjologii, politologii, kulturoznawstwa i pedagogiki.

1B europejsko-językowa dla tych, którzy sięgają dalej

Przedmioty rozszerzone:

język angielski, wiedza o społeczeństwie, od drugiej klasy geografia lub biologia.

Uzupełnieniem przedmiotów rozszerzonych będą zajęcia z technologii informacyjno-komunikacyjnej i łaciny w prawie.

To propozycja dla uczniów ciekawych świata, odważnych w realizacji własnych projektów.

Uczniowie tej klasy będą brali udział w spotkaniach z prawnikami, uczestniczyli w sesjach Rady Miejskiej oraz w rozprawach sądowych w Sądzie Rejonowym, wyjeżdżali do parlamentu. Ponadto wezmą udział w warsztatach językowych i projektach europejskich.

Profil ten przygotowuje do podjęcia studiów w zakresie prawa, administracji, stosunków międzynarodowych, socjologii, ekonomii, politologii, europeistyki, kierunków lingwistycznych.

1C biologiczno-chemiczna dla miłośników natury

Przedmioty rozszerzone:

biologia, chemia, od drugiej klasy — matematyka lub język angielski.

Dodatkowo prowadzone będą zajęcia z łaciny medycznej i fizyki w zakresie nauk przyrodniczych.

To oferta dla pragnących rozwijać zainteresowania, które przygotowują do podjęcia studiów medycznych, farmacji, ratownictwa medycznego, ochrony środowiska, biotechnologii, kosmetologii, wychowania fizycznego, fizjoterapii.

W ramach zajęć proponujemy warsztaty chemiczne i biologiczne w Pałacu Młodzieży w Katowicach i Ośrodkach Edukacji Ekologicznej, udział w wykładach i ćwiczeniach organizowanych przez  Uniwersytet Śląski i Jagielloński oraz wyjazdy do Instytutu Atomistyki w Warszawie. Przygotujemy Cię także do udziału w olimpiadach i konkursach.

1D matematyczno-informatyczna dla poszukujących wyzwań

Przedmioty rozszerzone:

matematyka, informatyka, od drugiej klasy — fizyka lub geografia.

Kierunek ten przygotowuje uczniów do startu w olimpiadach i konkursach takich jak: Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Geograficzna, Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH".

Uczniowie biorą udział w spotkaniach z podróżnikami, wycieczkach przedmiotowych i krajoznawczych czy warsztatach „Świadomej Turystyki”.

Absolwenci tej klasy wybierają głównie kierunki politechniczne i studia związane z informatyką, geografią, geologią, geofizyką, geodezją, kartografią, turystyką i rekreacją, zarządzaniem, marketingiem, finansami, bankowością, logistyką.

1E matematyczno-angielska  dla ciekawych świata

Przedmioty rozszerzone:

matematyka, język angielski, od drugiej klasy — fizyka lub geografia.

Wybierając tę klasę można przygotować się do studiów, które umożliwią podjęcie atrakcyjnej pracy w Polsce oraz Unii Europejskiej. Uczniowie będą brać udział w warsztatach historyczno-językowych czy projektach międzynarodowych i ogólnopolskich.

Oferowane przez nas rozszerzenia dają dobre przygotowanie na wiele kierunków studiów technicznych, lingwistycznych oraz związanych z geografią, turystyką i rekreacją, zarządzaniem i marketingiem.

1F dla tych, którzy chcą harmonijnie rozwijać umysł i ciało

Przedmioty rozszerzone:

język angielski, geografia, biologia.

Uzupełnieniem przedmiotów rozszerzonych będą zajęcia z filozofii z elementami coachingu.

Realizując dodatkowe godziny wychowania fizycznego (9 godz.), uczniowie zapoznają się z techniką i taktyką zespołowych gier sportowych. W programie nie zabraknie lekkoatletyki, gimnastyki, łyżwiarstwa, tenisa stołowego, narciarstwa zjazdowego oraz pływania. Zajęcia sportowe będą prowadzić nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem trenerskim.

Absolwenci tej klasy będą przygotowani do podjęcia studiów na kierunkach związanych z wychowaniem fizycznym, rehabilitacją, fizjoterapią, turystyką i rekreacją.Rozszerzenia przedmiotów do wyboru od klasy drugiej powstaną pod warunkiem zebrania się 10 uczniów.

W ramach nauczania języka obcego językiem wiodącym w klasach będzie język angielski, a drugim językiem obowiązkowym będzie język niemiecki lub francuski lub rosyjski do wyboru.

Nauczanie języków obcych będzie realizowane z uwzględnieniem podziału ze względu na poziom zaawansowania sprawności językowych pod warunkiem zebrania się odpowiedniej liczby uczniów.

W przypadku dużego zainteresowania klasą z danym rozszerzeniem (przy jednoczesnym małym zainteresowaniu klasą z innym rozszerzeniem), dyrektor może podjąć decyzję o utworzeniu dwóch klas z takim samym rozszerzeniem.


Cieszewski Damian

WYBIERZ III LO!

 

 

1A klasyczna

to propozycja dla humanistów

Przedmioty rozszerzone:

język polski, wiedza o społeczeństwie

Copyright © 2009-2017 by zs1pszczyna.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja - Rafał Ples
Modyfikacja projektu - Wojciech Pszonak