Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 5
· III Liceum Ogólnokształcące

Godło Polski i logo Pszczyny

Egzamin gimnazjalny od 2012 roku

Egzamin gimnazjalny sprawdza opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych zawartych w podstawie programowej z 2008 r. Egzamin ten składa się z trzech części. Część egzaminu z języka obcego będzie podzielona na poziom podstawowy i rozszerzony.

 


Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i części dotyczącej języka obcego nowożytnego. Każdą część egzaminu przeprowadza się innego dnia.

Część humanistyczna:

–  z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut
•  dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania
egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

–  z zakresu języka polskiego
egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut
•  dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania
egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

Część matematyczno-przyrodnicza:

–  z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia)  
egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut
•  dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania
egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

–  z zakresu matematyki
egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut
•  dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania
egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

Część z języka obcego nowożytnego:

–  na poziomie podstawowym
egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut
•  dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania
egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

–  na poziomie rozszerzonym
egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 60 minut
•  dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania
egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut

 

Źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna

 

Copyright © 2009-2017 by zs1pszczyna.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja - Rafał Ples
Modyfikacja projektu - Wojciech Pszonak