Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 5
· III Liceum Ogólnokształcące

Godło Polski i logo Pszczyny

Listy dzieci spoza obwodu szkoły przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły Podstawowej nr 5 w Pszczynie:

Lista przyjętych

Lista nieprzyjętych

 

Dzieci, które zamieszkują w obwodzie naszej szkoły (osiedle Piastów), a rodzice złożyli zgłoszenie automatycznie zostały przyjęte do klasy pierwszej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020, poz.530) wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych przedszkoli i szkół.

 

Podstawa prawna:

UCHWAŁA NR XXXII/358/17RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym  do klasy I szkoły podstawowej posiadającej obwód oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria

Zarządzenie Burmistrza Pszczyny Nr SG.0050.584.2020

Copyright © 2009-2017 by zs1pszczyna.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja - Rafał Ples
Modyfikacja projektu - Wojciech Pszonak