Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 5
· III Liceum Ogólnokształcące

Godło Polski i logo Pszczyny
10 lutego 2014 roku

Powiatowy Konkurs Polonistyczny

Powiatowy Konkurs Polonistyczny
„Z językiem polskim za pan brat”

dla uczniów gimnazjum

 

Cele konkursu:

- propagowanie dbałości o poprawność językową,

- pielęgnowanie szacunku dla języka ojczystego,

- niwelowanie błędów językowych,

- pielęgnowanie szacunku dla gwary ludowej,

- kształtowanie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem polskim.

 

Zapraszamy na X edycję konkursu językowego

Mamy nadzieję, że znowu spotkamy się z tymi, którzy chcą dbać o poprawność języka ojczystego oraz z miłośnikami śląskiej gwary.

Proponujemy rywalizację w dwóch kategoriach:

 1. Konkurs krasomówczy.
 2. Konkurs wiedzy i umiejętności.

 

Miejsce: Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie, ul. K. Wielkiego 5

Termin konkursu: 7 kwietnia 2014 roku

Kategoria II o godz. 9.00

Kategoria I o godz.11.00

 

Regulamin konkursu

I. KONKURS KRASOMÓWCZY

W tej kategorii wymagamy znajomości gwary śląskiej.

Występuje dwóch uczniów. Jeden wygłasza tekst w gwarze śląskiej, drugi tłumaczy wypowiedź na język literacki. Kompozycja wystąpienia jest dowolna. Mogą mówić na przemian, kolejno, jeden w gwarze, drugi w języku literackim, obaj w obu odmianach języka.

 

Komisja ocenia całość wystąpienia:

- płynność wypowiedzi,

- znajomość słownictwa gwarowego i stylistyki gwarowej,

- adekwatność tłumaczenia na język literacki,

- oryginalność wystąpienia.

W tej kategorii popisujemy się umiejętnością pięknego mówienia na określony temat, nie przygotowujemy scenografii, rekwizytów i kostiumów.

Tekst powinien być napisany przez uczniów. Dopuszcza się cytowanie fragmentów z utworów znanych pisarzy śląskich.

Można wybrać jeden z tematów podanych niżej lub zaproponować własny.

 1. Śląskie gotowanie
 2. W śląskiej kuchni
 3. Bawimy się na śląskim weselu
 4. Ciekawe zwyczaje ludowe
 5. Najciekawsze zajęcia ludzi z najbliższej okolicy
 6. Zwiedzamy najpiękniejsze miejsca naszego regionu
 7. Zabawy śląskich dzieci
 8. Jeden dzień w wiejskiej szkole
 9. Jeden dzień w śląskiej rodzinie
 10. Na wiejskim podwórku
 11. Śląski odpust
 12. Śląskie stroje ludowe

 

II. KONKURS WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

W tej kategorii rozwiązujemy przygotowane przez komisję testy, które obejmować będą wiedzę z nauki o języku, umiejętność poprawiania błędów językowych, stosowania frazeologizmów, korzystania ze słowników poprawnościowych.

Szczegółowy zakres wiadomości i umiejętności:

- rozpoznawanie części mowy i określanie ich funkcji składniowych,

- osobliwości w odmianie rzeczowników i czasowników,

- trudności ortograficzne,

- frazeologizmy – tworzenie i użycie w wypowiedzi,

- dostrzeganie w tekstach błędów językowych,

- umiejętność korzystania ze słowników,

- wyróżniki rodzajowe epiki, liryki i dramatu,

- rozpoznawanie podstawowych gatunków literackich i form użytkowych.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Wszelkich informacji udziela Alicja Polok – Tel. 608 082 559.

(mój mail – alicja0210@poczta.onet.pl )

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28 marca 2014 roku

(karta zgłoszeń dołączona do regulaminu konkursu teatralnego).

Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie ul. K. Wielkiego 5, tel. 32 210 36 20

z dopiskiem - „Z językiem polskim za pan brat”

(kartę można wysłać faksem)

 

Copyright © 2009-2017 by zs1pszczyna.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja - Rafał Ples
Modyfikacja projektu - Wojciech Pszonak