Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 5
· III Liceum Ogólnokształcące

Godło Polski i logo Pszczyny

W dniach od 14 lutego do 6 marca 2018r. trwają zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 5 w Pszczynie. Zapisami do szkoły objęte są dzieci, które zamieszkują w obwodzie naszej szkoły – osiedle Piastów.

Dzieci zamieszkałe i zameldowane w naszym obwodzie (osiedle Piastów) są przyjmowane do szkoły z urzędu na podstawie zgłoszenia, do którego dołącza się  oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców i dziecka.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe).

Druk zgłoszenia oraz oświadczenie można pobrać ze strony internetowej zs1pszczyna.pl lub w sekretariacie szkoły.
Wypełnione dokumenty składa się w sekretariacie szkoły w terminie 14 lutego – 6 marca 2018 r., oddanie zgłoszenia potwierdza się datą i podpisem.

Dzieci niezameldowane i niezamieszkałe w obwodzie naszej szkoły podlegają rekrutacji na wolne miejsca w terminie od 20 lutego do 6 marca 2018 r.

 

Druk zgłoszenia (dla dzieci z obwodu szkoły)

Druk wniosku (dla dzieci spoza obwodu szkoły)

Copyright © 2009-2017 by zs1pszczyna.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja - Rafał Ples
Modyfikacja projektu - Wojciech Pszonak