Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 5
· III Liceum Ogólnokształcące

Godło Polski i logo Pszczyny
13 maja 2019 roku

Rekrutacja do III LO

Serwis rekrutacyjny slaskie.edu.com.pl

 

TERMINY REKRUTACJI

- od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. – rejestracja i generowanie wniosku w systemie rekrutacji elektronicznej oraz składanie wydrukowanych wniosków w szkole pierwszego wyboru;

- od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r. – uzupełnienie przez kandydata danych w systemie rekrutacji elektronicznej (oceny ze świadectwa, osiągnięcia uwzględnione na świadectwie oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty) oraz dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;

- 16 lipca 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych;

- od 16 lipca do 24 lipca 2019 r. – potwierdzanie przez rodzica woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. Nieprzekazanie przez kandydata oryginałów ww. dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem go z listy skreśleniem go z listy kandydatów zakwalifikowanych;

- 25 lipca 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły;

Rekrutacja uzupełniająca

- od 26 lipca do 30 lipca 2019 r. – rejestracja i generowanie wniosku w systemie rekrutacji elektronicznej oraz składanie wydrukowanych wniosków w szkole pierwszego wyboru;

- od 26 lipca do 30 lipca 2019 r – uzupełnienie przez kandydata danych w systemie rekrutacji elektronicznej (oceny ze świadectwa, osiągnięcia uwzględnione na świadectwie oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty) oraz dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;

- 21 sierpnia 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych;

- od 21 sierpnia do 29 sierpnia r. – potwierdzanie przez rodzica woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. Nieprzekazanie przez kandydata oryginałów ww. dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem go z listy kandydatów zakwalifikowanych;

- 30 sierpnia 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 


Copyright © 2009-2017 by zs1pszczyna.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja - Rafał Ples
Modyfikacja projektu - Wojciech Pszonak