Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 5
· III Liceum Ogólnokształcące

Godło Polski i logo Pszczyny
15 października 2020 roku

Zagłosuj! - Projekt nr 18

Od 06 do 19 października będzie trwało głosowanie nad projektami złożonymi w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2021.

6 października rozpoczęło się głosowanie które potrwa do 19 października, wzorem lat ubiegłych głosy będzie można oddawać elektronicznie na stronie internetowej budzet.pszczyna.pl oraz tradycyjnie w specjalnie przygotowanych miejscach na osiedlach i sołectwach.

Udział w głosowaniu może wziąć każdy mieszkaniec gminy Pszczyna, który ukończył 15 lat.
Aby prawidłowo oddać głos należy wybrać maksymalnie 1 projekt w każdej z dwóch kategorii. Głos oddaje się poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór” na karcie do głosowania, wpisanie czytelnie swojego imienia i nazwiska oraz numeru PESEL, a także podpisanie zawartych na karcie oświadczeń. Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

  1. Na karcie wybrano więcej niż 1 projekt w jednej kategorii;
  2. Mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę do głosowania;
  3. Wpisane na karcie imię i nazwisko lub numer PESEL są nieczytelne, uniemożliwiające identyfikację głosującego;
  4. Wpisane na karcie imię i nazwisko lub numer PESEL są niepoprawne;
  5. Którekolwiek z oświadczeń zawartych na karcie nie zostało podpisane;
  6. Oddanie głosu w imieniu innego mieszkańca lub mieszkańców;

Na naszym osiedlu został zgłoszony 1 projekt lokalny na kwotę wynoszącą 128 879, 00 zł, co oznacza, że w przypadku gdy  zdobędzie co najmniej 112 głosów to zostanie zrealizowany w 2021 roku!

Projekt lokalny nr 18 – Rozwinięcie oferty kulturalno – sportowej na osiedlu Piastów w Pszczynie.

W propozycji projektu znajduje się rozbiórka istniejącej trybuny murowanej znajdującej się pomiędzy boiskami przy Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie co znacząco poprawi bezpieczeństwo osób korzystających z kompleksu sportowego znajdującego się na osiedlu Piastów. Stan fizyczny rozpadającego się obiektu z roku na rok się pogarsza stwarzając realne zagrożenie bezpieczeństwa. Natomiast w pobliżu placu zabaw  Zespołu Szkół nr 1 planuje się zakup wraz z montażem urządzenia zabawowego do ćwiczenia motoryki oraz montażem bezpiecznej nawierzchni z mat przerostowych ( powierzchnia 100m²).

Podobnie jak w roku ubiegłym został zgłoszony jeden projekt ogólnogminny, który również ma dużą szansę na realizację, a dotyczy on stworzenia Parku Miejskiego, który byłby alternatywą dla Zabytkowego Parku Zamkowego.

Projekt ogólnogminny nr 4 – Zagospodarowanie terenów zielonych na granicy trzech osiedli: Kolonia Jasna, Piastów i Siedlice. Park – Zielone Płuca Pszczyny

 

Zagłosuj!

Copyright © 2009-2017 by zs1pszczyna.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja - Rafał Ples
Modyfikacja projektu - Wojciech Pszonak