Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 5
· III Liceum Ogólnokształcące

Godło Polski i logo Pszczyny
17 maja 2022 roku

Karta Rowerowa – ogłoszenia

Jak co roku uczniowie klas czwartych szkoły podstawowej będą zdawać egzamin na Kartę Rowerową.

Obowiązkowe załączniki do karty rowerowej należy złożyć u nauczyciela techniki:

  • Arkusz zaliczeń ubiegającego się o kartę rowerową - dostępny u nauczyciela techniki lub na stronie internetowej
  • Zdjęcie legitymacyjne; format: 3,3 cm x 4,5 cm

​Terminarz egzaminów
Egzamin teoretyczny:

  • klasa 4a - 9 czerwca 2022r. (czwartek) w sali 123 o godz. 1140
  • klasa 4b - 8 czerwca 2022r. (środa) w sali 123 o godz. 1040

Czas trwania egzaminu: 35 min.

Egzamin praktyczny odbędzie się na przygotowanym placu manewrowym na terenie szkoły.
Przystąpienie do egzaminu na Kartę Rowerową nie jest obowiązkowe i nie ma wpływu na ocenę z przedmiotu technika, jednak treści przekazywane na lekcjach są dla wszystkich uczniów obowiązujące.

klasa 4a - 15 czerwca 2021r. (środa) o godz. 800- 1035
klasa 4b - 15 czerwca 2021r. (środa) o godz. 1045- 1325

W dniu egzaminu uczeń przyprowadza do szkoły rower sprawny technicznie, dostosowany do wzrostu dziecka z odpowiednim wyposażeniem (światło przednie barwy białej i tylne czerwonej, sprawne hamulce i dzwonek). Obowiązkowy jest kask i kamizelka odblaskowa. Rower należy zabezpieczyć linką w miejscu parkowania.
Egzamin uzależniony jest od warunków pogodowych.

Teresa Gwiazdonik


Regulamin uzyskania Karty Rowerowej

Arkusz zaliczeń Karty Rowerowej

Zgoda na przyprowadzenie roweru

 

Copyright © 2009-2017 by zs1pszczyna.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja - Rafał Ples
Modyfikacja projektu - Wojciech Pszonak