Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 5
· III Liceum Ogólnokształcące

Godło Polski i logo Pszczyny
08 czerwca 2022 roku

Nowe pracownie w naszej szkole

Jeszcze w tym roku w naszej szkole powstanie nowa Pracownia Biologiczno-Ekologiczna. Modernizacja i wyposażenie pracowni zostanie w całości zrealizowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, które szkoła pozyskała w ramach Konkursu „Zielona Pracownia_Projekt’2022” (10000,- PLN) oraz dotacji „Zielona Pracownia’2022” (40000,- PLN).

We wtorek 7 czerwca br. na Zamku w Ogrodzieńcu odbyła się uroczystość rozstrzygnięcia Konkursu Zielona Pracownia'2022, organizowanego po raz ósmy przez WFOŚiGW w Katowicach. Nasza szkoła jest jednym z 70 laureatów tego konkursu!

Projekt przewiduje remont pracowni, zakup nowych mebli, a przede wszystkim wyposażenie jej w nowoczesne pomoce dydaktyczne jak monitor interaktywny, trójokularowy mikroskop z kamerą, podłączoną do komputera, co umożliwi uczniom obserwację przebiegu mikroskopowania na ekranie monitora interaktywnego. Zakupione zostaną również zestawy preparatów mikroskopowych, modele, atlasy, mapy będące uzupełnieniem istniejącej bazy dydaktycznej. W pracowni powstanie kącik ekologiczny, wyposażony w stację pogody, zestaw eksperymentalny z zakresu energii odnawialnej, zestawy do badania jakości wody, gleby i powietrza oraz plansze edukacyjne i programy multimedialne. Jedna ze ścian pomieszczenia stanie się „zieloną żywą ścianą”. Na tle fototapety przedstawiającej las zostaną zamontowane skrzynki z żywymi roślinami.

Pracownia ta będzie też miejscem, gdzie poza lekcjami biologii i przyrody, uczniowie będą poznawać podstawy ochrony środowiska i podnosić poziom świadomości ekologicznej. Będą zauważać negatywne skutki zanieczyszczenia środowiska oraz uświadomią sobie znaczenie działań proekologicznych w życiu codziennym.

Uczniowie szkoły często angażują się w rozmaite projekty ekologiczne, jak np. Tydzień Edukacji Globalnej http://zs1pszczyna.pl/tekst-718-1-0.html, konferencja szkolnego Klubu TEDx „Myśl globalnie. Działaj lokalnie” http://zs1pszczyna.pl/tekst-696-1-0.html, czy zbiórki makulatury i elektrośmieci. Szkoła bierze udział w akcjach ekologicznych jak Sprzątanie Świata, Światowy Dzień Ziemi, „Nie dokarmiaj Smoga”, wspiera schronisko dla zwierząt.

W nowoczesnej i dobrze wyposażonej pracowni biologiczno-ekologicznej uczniowie zyskają możliwość kształtowania umiejętności pracy w oparciu o doświadczenia i obserwacje. Uczniowie zainteresowani naukami przyrodniczymi będą mogli aktywnie przygotowywać się do egzaminów, konkursów, a także tworzyć projekty edukacyjne.

Szkoła otrzymała również dotację w wysokości 7350,- PLN w projekcie wolontariackim w ramach Konkursu „Moje środowisko” w 2022, organizowanego przez Fundację ING Dzieciom. Dzięki tym środkom powstanie w szkole pracownia plenerowa, w której powstanie mural pochłaniający dwutlenek węgla, a dla uczniów młodszych klas zainstalowane zostaną drewniane skrzynie na uprawy. Będzie to miejsce, gdzie będzie można przeprowadzać lekcje, zorganizowane zostaną warsztaty ekologiczne.

Galeria

Copyright © 2009-2017 by zs1pszczyna.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja - Rafał Ples
Modyfikacja projektu - Wojciech Pszonak