Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 5
· III Liceum Ogólnokształcące

Godło Polski i logo Pszczyny

W dniach 19-20 kwietnia 2023 r. odbyło się głosowanie na projekty w Pszczyńskim Szkolnym Budżecie Obywatelskim, oddzielnie w SP5 i IIILO. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwali przedstawiciele Samorządów Uczniowskich każdej ze szkół.

Wyniki głosowania w SP5:

Projekt: "Miejsce na lekcje w plenerze"

Liczba oddanych głosów: 181

Liczba ważnych głosów oddanych na projekt: 164 co stanowi 49,7% wszystkich uczniów szkoły

 

Wyniki głosowania w III LO:

Projekt: "Młody głos"

Liczba oddanych głosów: 166

Liczba ważnych głosów oddanych na projekt: 164 co stanowi 39,2% wszystkich uczniów szkoły

 

W wyniku głosowań i na podstawie §11 ust. 2 Regulaminu Programu „Pszczyński Szkolny Budżet Obywatelski” projekty zostały skierowane do realizacji.

 


17.04.2023 r.

W tym roku uczniowie mogli zgłaszać swoje projekty w Pszczyńskim Szkolnym Budżecie Obywatelskim. Jego celem jest rozwijanie umiejętności podejmowania działań społecznych i obywatelskich, promowanie przedsiębiorczości oraz inspirowanie do podjęcia działań na rzecz szkoły.

Uczniowie SP5 zgłosili 2 projekty "Szkolna drużyna piłki ręcznej" i "Miejsce na lekcje w plenerze". Niestety, pierwszy z projektów został przez Szkolną Komisję odrzucony ze względu na jego niezgodność z §2 pkt 3 Regulaminu - Projekty muszą być ogólnodostępne, powinna móc z nich korzystać cała społeczność szkolna.
Projekt "Miejsce na lekcje w plenerze" przewiduje zakup 30 leżaków, donic z roślinami ozdobnymi i akcesoriów do tablicy do pracowni plenerowej, a także zakup drobnego sprzętu sportowego.

W III LO powstał 1 projekt "Młody głos", którego celem jest rozwinięcie działalności szkolnego radia. Zakłada on zwiększenie możliwości sprzętowych poprzez zakup i montaż 12 głośników i 2 profesjonalnych mikrofonów.
W ubiegłym roku licealiści brali udział w zajęciach dziennikarsko-radiowych "Głos w przestrzeni", podczas których poznali m. in. techniki emisji głosu, sztuki tworzenia podcastu i audycji radiowej. W tym roku szkolnym młodzież naszej szkoły zaangażowana jest w projekt "Z mikrofonem po muzeach", w ramach którego powstają podcasty promujące dziedzictwo kulturowe ziemi pszczyńskiej.

W dniach 19-20 kwietnia odbędzie się głosowanie, ponieważ zgodnie z §11 pkt 2 Regulaminu, jeśli w szkole zgłoszono tylko jeden projekt, w głosowaniu powinien on uzyskać poparcie minimum 20% głosujących w szkole.

 

Pszczyński Szkolny Budżet Obywatelski

Copyright © 2009-2017 by zs1pszczyna.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja - Rafał Ples
Modyfikacja projektu - Wojciech Pszonak