Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 5
· III Liceum Ogólnokształcące

Godło Polski i logo Pszczyny

Nauczyciele

Nauczyciele Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie:

Dyrekcja

 • Joanna Pszonak
 • Zofia Gloc

Pedagog szkolny

 • Stanisława Muras
 • Elżbieta Mosór

Psycholog szkolny

 • Przemysław Sikora

Doradca zawodowy

 • Alicja Kulpa

Religia

 • ks. Krzysztof Wieczorek
 • Sylwia Kantor
 • Kazimierz Mianowski

Język polski

 • Barbara Garncarek-Zuber
 • Małgorzata Łukomska-Jamrozik - egzaminator maturalny - język angielski
 • Marta Kuliberda - egzaminator maturalny - język polski
 • Monika Mak-Matusiak - egzaminator maturalny - język polski
 • Alicja Polok - egzaminator maturalny - język polski, egzaminator gimnazjalny - cz. hum.
 • Monika Zalas

Język angielski

 • Monika Dawczyńska
 • Aleksandra Gandzel - egzaminator maturalny - język angielski
 • Małgorzata Łukomska-Jamrozik - egzaminator maturalny - język angielski
 • Katarzyna Karbowiak - egzaminator maturalny - język angielski
 • Joanna Mitoraj - egzaminator maturalny - język angielski
 • Lucyna Nocoń-Kobiór - egzaminator maturalny - język angielski
 • Justyna Strzelec - egzaminator maturalny - język angielski
 • Magdalena Tyc - egzaminator maturalny - język angielski
 • Bogusława Wrona - egzaminator maturalny - język angielski

Język niemiecki

 • Aleksandra Cieśla - egzaminator maturalny - język niemiecki
 • Aleksandra Dutkowska - egzaminator maturalny - język niemiecki
 • Magdalena Solik - egzaminator maturalny - język niemiecki
 • Justyna Strzelec - egzaminator maturalny - język niemiecki

Język francuski

 • Alina Jaworska - egzaminator maturalny - język francuski
 • Elżbieta Matula

Łacina

 • Katarzyna Frąckiewicz

Historia, Wos

 • Urszula Chrobok-Sztoler - egzaminator maturalny - historia
 • Elżbieta Jasińska - egzaminator maturalny - historia, wiedza o społeczeństwie
 • Aleksandra Wagstyl-Mrozik - egzaminator maturalny - historia

Matematyka

 • Mirosław Dwornik - egzaminator maturalny - matematyka
 • Małgorzata Gliklich-Moczała - egzaminator maturalny - matematyka, egzaminator gimnazjalny - cz. mat.-przyr.
 • Lilla Mazur - egzaminator gimnazjalny - cz. mat.-przyr., egzaminator maturalny - chemia
 • Grażyna Pająk - egzaminator maturalny - matematyka, egzaminator gimnazjalny - cz. mat.-przyr.
 • Joanna Pszonak - egzaminator maturalny - informatyka, matematyka
 • Barbara Wójcik
 • Marzena Zięba - egzaminator maturalny - matematyka

Fizyka

 • Halina Mazgaj - egzaminator gimnazjalny - cz. mat.-przyr.
 • Marta Siry

Chemia

 • Justyna Kulińska-Torbus - egzaminator maturalny - chemia, egzaminator gimnazjalny - cz. mat.-przyr.
 • Lilla Mazur - egzaminator gimnazjalny - cz. mat.-przyr., egzaminator maturalny - chemia
 • Wiesława Piaskowska

Biologia

 • Paulina Orkan - egzaminator gimnazjalny - cz. mat.-przyr.
 • Wiesława Piaskowska

Geografia

 • Zofia Gloc - egzaminator maturalny - geografia, egzaminator gimnazjalny - cz. mat.-przyr.
 • Janina Klimek - egzaminator maturalny - geografia
 • Elżbieta Mosór

Informatyka

 • Teresa Gwiazdonik
 • Halina Mazgaj - egzaminator gimnazjalny - cz. mat.-przyr.
 • Joanna Pszonak - egzaminator maturalny - informatyka, matematyka

Podstawy przedsiębiorczości

 • Barbara Garncarek-Zuber

Plastyka

 • Joanna Rabaszowska-Grzyb

Muzyka

 • Anna Smołka

Zajęcia artystyczne

 • Joanna Rabaszowska-Grzyb
 • Anna Smołka

Zajęcia techniczne

 • Teresa Gwiazdonik

Edukacja dla bezpieczeństwa

 • Elżbieta Jasińska
 • Mateusz Bałuch

Wiedza o kulturze

 • Monika Mak-Matusiak - egzaminator maturalny - język polski

Edukacja filozoficzna

 • Małgorzata Łukomska-Jamrozik

Wychowanie do życia w rodzinie

 • Stanisława Muras
 • Katarzyna Frąckiewicz

Wychowanie fizyczne

 • Mateusz Bałuch
 • Bożena Chrzanowska
 • Justyna Kropka-Oslislok
 • Michał Waberski
 • Marcin Wyrobek
 • Urszula Zawadzka-Jelito

Edukacja wczesnoszkolna3

 • Mirela Błąkała
 • Klaudia Gielata
 • Iwona Hesek-Kotas
 • Anita Książkiewicz

Świetlica

 • Joanna Rabaszowska-Grzyb
 • Anna Smołka
 • Magdalena Sosna

 

 

 

 

Copyright © 2009-2017 by zs1pszczyna.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja - Rafał Ples
Modyfikacja projektu - Wojciech Pszonak