Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 5
· III Liceum Ogólnokształcące

Godło Polski i logo Pszczyny

Od 22 września do 5 października będzie trwało głosowanie nad projektami złożonymi w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2023.

Wzorem lat ubiegłych głosy będzie można oddawać elektronicznie na stronie internetowej budzet.pszczyna.pl oraz tradycyjnie w specjalnie przygotowanych miejscach na osiedlach i sołectwach.

Mieszkańcy osiedla Piastów, głosy będą mogli oddawać w dniach od 22.09.2022 R. do 05.10.2022 r. (bez sobót i niedziel) w sekretariacie naszej szkoły w godz. od 8:00 do 15:00.

Udział w głosowaniu może wziąć każdy mieszkaniec gminy Pszczyna, który ukończył 15 lat.

 

Nasza szkoła wraz z Zarządem Osiedla Piastów zgłosiła projekt lokalny nr 26 Rozwinięcie oferty kulturalno – edukacyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Piastów w Pszczynie.

Zgłoszony został również projekt ogólnogminny, który dotyczy rozbudowy zaplecza socjalnego przy boisku ze sztuczną nawierzchnią na terenie naszej szkoły:

Projekt ogólnogminny nr 3Rozbudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku Piast – etap I

 

Aby prawidłowo oddać głos należy wybrać maksymalnie 1 projekt w każdej z dwóch kategorii. Głos oddaje się poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór” na karcie do głosowania, wpisanie czytelnie swojego imienia i nazwiska oraz numeru PESEL, a także podpisanie zawartych na karcie oświadczeń. Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

  1. Na karcie wybrano więcej niż 1 projekt w jednej kategorii;
  2. Mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę do głosowania;
  3. Wpisane na karcie imię i nazwisko lub numer PESEL są nieczytelne, uniemożliwiające identyfikację głosującego;
  4. Wpisane na karcie imię i nazwisko lub numer PESEL są niepoprawne;
  5. Którekolwiek z oświadczeń zawartych na karcie nie zostało podpisane;
  6. Oddanie głosu w imieniu innego mieszkańca lub mieszkańców;

Copyright © 2009-2017 by zs1pszczyna.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja - Rafał Ples
Modyfikacja projektu - Wojciech Pszonak