Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 5
· III Liceum Ogólnokształcące

Godło Polski i logo Pszczyny

Na podstawie decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty przedstawiamy harmonogram rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019:

 

Czynności Terminy postępowania
rekrutacyjnego
Terminy postępowania
uzupełniającego
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami, potwierdzającymi spełnianie warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 18.05.2018 -
- 18.06.2018
13.07.2018 -
- 17.07.2018
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
22.06.2018 -
- 26.06.2018
-
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 05.07.2018 do 09.08.2018
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 06.07.2018 10.08.2018
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły - przedłożenie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego 06.07.2018 -
- 12.07.2018
do 13.08.2018
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły 13.07.2018 14.08.2018
Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej Terminy określone w ustawie o systemie oświaty i ustawie Prawo oświatowe

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019

Copyright © 2009-2017 by zs1pszczyna.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja - Rafał Ples
Modyfikacja projektu - Wojciech Pszonak