Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 5
· III Liceum Ogólnokształcące

Godło Polski i logo Pszczyny
26 kwietnia 2018 roku

Karta rowerowa – ogłoszenia

W maju i czerwcu br. odbędzie się w szkole egzamin na kartę rowerową dla uczniów, którzy ukończyli 10 lat. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Karta rowerowa jest dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem. Uczniowi szkoły podstawowej dokument ten wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

 

Obowiązkowe załączniki do karty rowerowej należy złożyć u wychowawcy:

  • Arkusz zaliczeń ubiegającego się o kartę rowerową  - dostępny u nauczyciela techniki lub na stronie internetowej
  • Zdjęcie legitymacyjne; format: 3,3 cm x 4,5 cm

Terminarz egzaminów:

Egzamin teoretyczny obędzie się 17 maja 2018r. w świetlicy szkolnej o godz. 800. Czas trwania egzaminu 35 min.

Egzamin poprawkowy odbędzie się 24 maja  2018r. w świetlicy szkolnej o godz. 800.

Egzamin praktyczny odbędzie się 1 czerwca 2018r. na przygotowanym placu manewrowym na terenie szkoły.

 

Przystąpienie do egzaminu na kartę rowerową nie jest obowiązkowe i nie ma wpływu na ocenę z przedmiotu technika, jednak treści przekazywane na lekcjach są dla wszystkich uczniów obowiązujące.

 

Do pobrania:

Procedury uzyskania karty rowerowej

Arkusz zaliczeń ucznia

Copyright © 2009-2017 by zs1pszczyna.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja - Rafał Ples
Modyfikacja projektu - Wojciech Pszonak