Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 5
· III Liceum Ogólnokształcące

Godło Polski i logo Pszczyny

- do 30 lipca 2019 r. do godziny 13:00  składanie wniosków o przyjęcie do szkoły;

- od 26 lipca od godziny 8:00 do 30 lipca 2019 r do godziny 13:00 – uzupełnienie przez kandydata danych przez dostarczenie do szkoły kopii świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu (w przypadku kandydatów, którzy nie wybrali III LO w rekrutacji elektronicznej;

- 21 sierpnia 2019 r. do godziny  10:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych;

- od 21 sierpnia od godziny 10:00 do 29 sierpnia r. do godziny 15:00potwierdzanie przez rodzica woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

Nieprzekazanie przez kandydata oryginałów ww. dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem go z listy kandydatów zakwalifikowanych;

- 30 sierpnia 2019 r. do godziny 9:00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Copyright © 2009-2017 by zs1pszczyna.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja - Rafał Ples
Modyfikacja projektu - Wojciech Pszonak