Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 5
· III Liceum Ogólnokształcące

Godło Polski i logo Pszczyny

W dniach od 15 marca do 22 kwietnia 2022 r. godz. 20:00 trwają zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 5 w Pszczynie.

Szkoła prowadzi rekrutację elektroniczną  sp-pszczyna.nabory.pl

Rodzice (prawni opiekunowie, osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem) są obowiązani do:

  1. zgłoszenia dziecka do szkoły podstawowej
  2. poinformowania, w terminie do 30 września 2022 r., dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka o spełnianiu obowiązku szkolnego za granicą.

Zasady rekrutacji do klasy I SP5 obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022

Serwis rekrutacyjny: sp-pszczyna.nabory.pl

Copyright © 2009-2017 by zs1pszczyna.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja - Rafał Ples
Modyfikacja projektu - Wojciech Pszonak